Welkom

Kabong biedt met “een warm hart” ergotherapie/autisme begeleiding aan kinderen en jongeren. Wij: ikzelf, ouders, leerkrachten, … samen helpen we jouw kind/jongere om vanuit zijn of haar sterktes zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het dagelijkse leven. De eigen inbreng vanuit het kind/jongere en zijn omgeving is hierin van groot belang, net zoals een aanpak op maat van het kind. Nieuwsgierig en of benieuwd hoe we dit samen aanpakken? Neem gerust een kijkje of contacteer mij…

Wie ben ik?

Hallo, ik ben Karlien Bongaerts, ergotherapeut. Tijdens mijn hogere studie in Ergotherapie, kreeg ik de kans om met kinderen te werken in Ethiopië. Hier werd het voor mij vlug duidelijk, met deze geweldige doelgroep “kinderen/jongvolwassene” wil ik aan de slag gaan. Daarom begon ik in combinatie met het buitengewoon secundair onderwijs te Kortessem/Hasselt als zelfstandige ergotherapeut/autisme-begeleiding.

Terug in België begon mijn avontuur in het buitengewoon onderwijs. In Westerlo werkte ik met kinderen uit het lager buitengewoon onderwijs aan hun motorische vaardigheden. Leren schrijven, al spelend bewegen en algemene dagelijkse activiteiten zoals veters binden kwamen er aan bod. Een schooljaar later stapte ik in het ondersteuningsteam, waar ik M-decreet leerlingen in het gewoon onderwijs ondersteunde aan de hand van hun specifieke hulpvragen. De frustratie bij mij als ergotherapeut maar ook als persoon, in verband met dit systeem, lagen me te nauw aan het hart. Daarom begon ik in combinatie met het buitengewoon secundair onderwijs te Kortessem/Hasselt, als zelfstandige ergotherapeute/autisme- begeleiding. Hier zie ik het kind/de jongvolwassene met zijn eigen talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik begeleid kinderen en jongvolwassene in zijn of haar handelen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in deze maatschappij. De eigen inbreng vanuit het kind en zijn omgeving is hierin van groot belang, net zoals een aanpak op maat van het kind! In Hasselt werk ik momenteel binnen opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, waar ik vooral kinderen/jongeren met autismespectrumstoornis en fysieke beperking (normale begaafdheid) begeleid. Daarnaast vind ik het van groot belang dat ik me blijf bijscholen. Zo volgde ik verschillende nascholingen omtrent DCD, leer- en ontwikkelingsproblemen en autisme. Zopas ronde ik mijn jaaropleiding Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren af. Hier leerde we de basisvaardigheden en onderliggende ontwikkelingstekorten van kinderen/jongvolwassenen op te sporen en te versterken, waardoor we het kind in zijn leerproces kunnen ondersteunen. 

Heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt en willen jullie meer weten aarzel dan niet om mij te contacteren.

“Lieve mama, lieve papa, als ik het zelf mag open doen, zelf mag klaarzetten, zelf mag zoeken, zelf mag vinden, dan leer ik vooral, dat jij in mij gelooft”

Ergotherapie

Autisme begeleiding

Autisme begeleiding/auti-coach kan je ondersteunen bij:

  • Psycho-educatie: verwerken van diagnose, inzicht in (eigen) autisme,…
  • Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid (aan- en uitkleren, koken, zelfstandig wonen,…) 
  • Executieve functies (probleem oplossend denken, werkgeheugen, plannen en organiseren, flexibiliteit, inhibitie,…)  
  • Communicatie (letterlijk taalgebruik, begrijpen van non-verbale communicatie,…)
  • Verbeelding (moeilijk voorstellen wat er gaat komen, weerstand tegen veranderingen,…) 
  • Theory of mind (empathie, zich kunnen inleven in de gevoelens van anderen)
  • Emotie regulatie (bewust zijn van emoties en emoties kunnen reguleren 
  • Leren Leren (schoolse context)
  • Vrijetijdsbesteding 

Werkwijze

Aanmelding

Via onderstaand contactformulier of een telefonisch contact, kan u zich aanmelden. 

Intakegesprek/ kennismakingsgesprek

Aan de hand van een gesprek, kunnen we de kwaliteiten en moeilijkheden van uw kind in kaart brengen. 

Indien er verslagen zijn van voorgaande onderzoeken of andere nuttige info om te verduidelijken, mag u deze meebrengen.

Observatie en/of testonderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag is het vaak nuttig om vooraf een vragenlijst, observatie of testonderzoek te doen. Zo kunnen we de onderliggende oorzaken van problemen achterhalen, als kwaliteiten in kaart brengen en een gericht behandelplan opstellen.

Therapie/Begeleiding

Na het in kaart brengen van de hulpvraag en de resultaten van de observatie of testonderzoek starten we de begeleiding op. 

Het kind, de therapeut, de ouders en de school (andere begeleidingsdiensten) werken in nauw contact samen om het doel van het kind te bereiken. 

Evaluatie

Elke sessie wordt kort besproken. Waar nodig krijgen jullie richtlijnen mee om thuis of op school (andere begeleidingsdiensten) mee aan de slag te gaan. 

Op regelmatige tijdstippen herevalueren we de begeleidingsdoelstellingen en de vorderingen van uw kind.  

Contacteer me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aan de hand van een gesprek, kunnen we de kwaliteiten en moeilijkheden van uw kind in kaart brengen.